Gästebuch

Diese Webseite beinhaltet erfundene E-Mail-Adressen, die in Form eines Gästebuches angeordnet sind. Hinter den unaussprechlichen Namen stehen keine realen Personen, sondern die Adressen dienen einzig dazu, darauf unerwünschte E-Mails zu empfangen.

Nur böse Versender schreiben Mails z.B. an 335-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com oder an 240-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com. Schicken auch Sie keine E-Mails an Adressen wie beispielsweise 400-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com oder 192-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com und auch nicht an 632-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com.

09.03.2010 21:54:01 Katja Komplex, York
690-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
05.03.2010 16:16:18 Melanie Junge, Cottbus
375-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
20.02.2010 10:57:46 Florian Takt, Heidelberg
859-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
10.07.2009 19:58:57 Markus Neumann, Limburg
1-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
09.07.2009 15:21:22 Jesus Kabel, Bukarest
784-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
08.07.2009 05:52:47 Lena Koffer, Lugano
145-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
19.03.2009 16:05:41 Philipp Feldmann
861-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
03.10.2008 07:40:19 Horst Rasch, Konstantinopel
184-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
02.10.2008 07:55:08 Xenia Poseidon, Mettmann
57-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
01.10.2008 18:44:44 Betty Nacht, Lissabon
686-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
30.09.2008 11:29:24 Miriam Bolle, Mekka
564-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
17.02.2008 01:32:11 Nicolas Kaufmann, Bristol
177-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
16.02.2008 04:35:34 Holger Kein, Andorra
135-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
16.02.2008 01:17:55 Matthias Abend, Gartenstadt
675-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
13.09.2007 07:06:21 Sebastian Welpe, Deutschland
751-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
12.05.2007 23:01:22 Denise Regen, Casablanca
748-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
11.05.2007 08:01:07 Bob Platin, Ohlsdorf
209-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com
09.05.2007 16:25:43 Ferdinand Finger, Hamburg
68-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
09.05.2007 13:01:27 Bart Dierks
178-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
01.05.2007 14:11:36 Gudrun Scheibe, Warschau
899-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
26.04.2007 23:18:38 Hanna Eben, Amerika
569-5b2d2b93.36e08598@europlakat.com
25.04.2007 23:17:39 Anke Kluge
672-5b2d2b93.36e08598@1plonk.com
11.11.2006 03:10:04 Xenia Richter, Island
17-5b2d2b93.36e08598@virustoaster.com

[Home]   [Impressum]